Συμπράξεις

Προς το παρόν δεν χρησιμοποιούμε συνδέσμους συνεργατών για να καλύψουμε το κόστος αυτού του ιστότοπου.

Τα κρασιά που έχουν γευτεί συνήθως μας παρέχονται από οινοποιεία. Εάν τα μπουκάλια αγοράζονται μόνα τους ή αν δοκιμάζονται απευθείας στο οινοποιείο, αυτό φαίνεται από τις συνεισφορές.